ASKEL 3

AUTOMATISOINTI
Mirka Leino, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Viisi vaikuttavaa teknologia-askelta elintarvikealan pk-yrityksissä -hankkeessa tehdyt yrityshaastattelut ja yritysten toimintojen analyysit toivat esille monia erilaisille elintarvikealan yrityksille yhteisiä automatisoinnin kehittämiskohteita. Yrityksissä tehdään paljon työtehtäviä käsityönä ja laadunvarmistus perustuu usein työntekijöiden muun toiminnan ohessa tekemään visuaaliseen havainnointiin. Automatisointiratkaisujen kustannukset, käytettävyys ja toimintavarmuus ovat viime vuosien aika kehittyneet suotuisasti ajatellen sitä, että nyt pk-yrityksilläkin on mahdollisuus automatisoida tuotantoaan tavoitellessaan kustannustehokkuutta ja vieläkin parempaa laatua.

5VTA-hankkeessa on tunnistettu kohteita, joiden automatisoinnilla voidaan saada merkittävää tehokkuuden lisäystä, kustannussäästöjä sekä laatua. Lähes kaikissa haastatelluissa yrityksissä havaittiin, että pakkaamossa on selvästi kehittämiskohteita, joissa automatisoinnilla voidaan saavuttaa merkittävää kustannustehokkuutta. Samalla tunnistettiin koko tuotannonlaajuisesti kohteita, joissa konenäköteknologioiden hyödyntämisellä voitaisiin tehdä tarkempaa laadunvarmennusta tai ohjata tuotantoa automaattisemmin. Robotiikan hyödyntämismahdollisuuksien näkökulmasta hankkeessa tutkittiin uudenlaisten elintarvikealan monimuotoisille tuotteille soveltuvia robotin tarttujia. Pieniin ja usein muuttuviin tiloihin soveltuvaa mobiilirobotiikkaa tutkittiin myös elintarvikealan pk-yritysten näkökulmasta. Yhteistyörobotiikan käytölle nähtiin laajasti mahdollisuuksia, joten sille varattiin kokonaan oma askel eli Askel 5: Yhteistyörobotiikka.

Hankkeessa testattiin tuotannon simulointia kehittämisen ensimmäisenä työkaluna. Simuloinnilla kokeiltiin mm. robottisolun layoutsuunnittelua sekä täysin uuden tuotantosolun toimintaedellytyksiä.

Askel 3: Automatisointi -sivuilla voi tutustua näihin tutkimuksiin sekä erilaisten kokeilujen tuloksiin seuraavasti:

Elintarvikealan pk-yritysten pakkaamon automatisointimahdollisuuksia

Konenäön hyödyntämismahdollisuuksia elintarvikealan pk-yrityksen tuotannon automatisoinnissa ja laadunvarmennuksessa

Uudenlaiset elintarvikealan monimuotoisille kappaleille soveltuvat tarttujat

Mobiilirobotiikan hyödyntämismahdollisuuksia elintarviketeollisuudessa

Simuloinnin hyödyntäminen elintarviketuotannon kehittämisen ensimmäisenä työkaluna 

Case-esimerkki: Leipomon pakkauslinjan automatisointi