Käyttövesi

Marko Kukka ja Petri Lähde, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Käyttövettä yrityksissä kuluu lähinnä tuotannon prosesseihin. Kylmää käyttövettä voidaan käyttää jäähdytysprosesseissa ja lämmintä käyttövettä kuluu useimmiten tilojen ja laitteiden pesuissa. Hygieniasyistä pesuissa käytettävä vesi on usein vähintään +55 asteista, joten runsas käyttö näkyy myös lämmitysenergian kulutuksessa. Yksi merkittävimmistä tekijöistä korkeaan lämpimän veden kulutukseen on ihmisten käyttötottumukset, työtavat ja tiedon puute. Kulutusta voidaan tehokkaasti vähentää tietoisuuden lisäämisellä ja työtapoja muuttamalla. Käyttövedestä on myös mahdollista ottaa lämpöä talteen viemärilaitteistoon liitettävällä lämmön talteenoton järjestelmällä. Tämän järjestelmän säästöpotentiaali riippuu käytettävän lämpimän veden määrästä sekä lämpötilasta, jossa se menee viemäriin.