Sähkö

Marko Kukka ja Petri Lähde, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Energiayhtiöltä tuleva sähkölasku kertoo ainoastaan kokonaiskulutuksen sekä energian käytön kustannukset, mutta ei sitä mitkä ovat yrityksessä eniten sähköä kuluttavat kohteet, joissa nämä kustannukset syntyvät. Energiayhtiöiltä oman kulutuksensa saa selvitettyä tuntitasolla, mutta haasteena on, että kulutusta ei ole tarkemmin kohdekohtaisesti eriteltynä. Tuntikohtaisesta kulutuksesta on kuitenkin mahdollista tarkastella mihin ajankohtaan kulutushuiput osuvat ja onko normaalin käytön ulkopuolella sellaisia kulutushuippuja, joita olisi syytä tarkastella tarkemmin.

Sähkön käytön tehostamiseksi on suositeltavaa, että sähkön kulutusta mitattaisiin mahdollisimman tarkasti alueittain, osastoittain tai tarkimmillaan laitetasolla, jotta saataisiin kattava kuva energiankulutuksesta ja energiatehokkuustoimenpiteitä olisi helpompi kohdentaa. Ensisijaisesti suositellaan jatkuvia mittauksia, josta kerääntyy dataa yrityksen käyttöön. Laitteiden ja prosessien osalta mittaukset voivat olla myös lyhyempikestoisia kertamittauksia, joilla pyritään selvittämään ja parantamaan energiatehokkuutta.

Yleisellä tasolla sähköä kuluu eniten yleensä ilmanvaihtokoneiden puhaltimiin, jäähdytykseen sekä tilojen valaistukseen. Yksittäiset prosessit ja laitteet voivat olla myös suuria sähkönkuluttajia kuten esimerkiksi sähköuunit.