Elintarvikealan pk-yritysten pakkaamon automatisointimahdollisuuksia

Mirka Leino, Satakunnan ammattikorkeakoulu

5VTA-hankkeessa havaittiin, että elintarvikealan pk-yrityksissä pakkaamo on usein se osa tuotantoa, jossa työskentelee eniten ihmisiä. Työ on kuitenkin monissa kohdissa hyvin monotonista ja rutiininomaista, joten se voitaisiin hyvin tehdä roboteilla. Pakkaamossa työskentelevät ihmiset saataisiin näin monimutkaisempiin työtehtäviin muualle tuotantoon ja sitä kautta voitaisiin tuotantoa taas tehostaa.

Pakkaaminen on varmasti elintarviketeollisuuden eniten robotisoitu alue. Tulevaisuudessa osa elintarvike alan pakkaustoiminnoista tullaan automatisoimaan ja robotit ovat tässä isossa roolissa. Robottien hinnat ovat laskeneet merkittävästi viimeisten vuosien aikana ja samalla niiden käytettävyys on kehittynyt sekä ohjelmoinnin helppouden että toimintojen monipuolisuuden näkökulmasta. Tämä mahdollistaa sen, että elintarvikealan pk-yrityksetkin voivat robotisoida tuotantoaan ja erityisesti pakkaamojaan.

Elintarvikealalla pakkaamon robotisointi kohdistuu erityisesti seuraaviin kohteisiin:

  1. Yksittäisten elintarvikkeiden pakkaaminen paketteihin. Tässä uusilla monipuolisilla tarttujillakin on oma roolinsa. (Tarttujia elintarviketeollisuuteen)
  2. Elintarvikepakkausten pakkaaminen laatikoihin.
  3. Laatikoiden pakkaaminen kuljetusta varten esim. kuormalavoille.

Näiden toimintojen pitkälle viety toistettavuus mahdollistaa niiden robotisoinnin. Koska pakkaustehtäviin suunniteltavat robottisovellukset ovat yleensä melko yksinkertaisia ja tarkoitukseen löytyy jo kohtalaisen edullisia robotteja, tulee näiden pakkaustoimintojen robotisointi olemaan lähivuosina merkittävin elintarviketeollisuuden automatisoinnin kohde. Tähän automatisointiin kannattaa pk-yritystenkin panostaa niin paljon kuin mahdollista.

Case-esimerkki: Joustava ja tuoteriippumaton 3D-konenäköohjattu yhteistyörobottisovellus elintarviketeollisuuteen