Uudenlaiset elintarvikealan monimuotoisille kappaleille soveltuvat tarttujat

Marjariitta Saarivirta ja Janika Tommiska, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Elintarviketeollisuudessa yleisimmin käytettävät robottityypit ovat nivelvartiset ja tasomaiset delta-robotit. Muunneltavuutta näihin saadaan erilaisilla tarttujilla. Näitä ovat mm. sormimaiset jäykät tarttujat, pehmeät ja joustavat tarttujat, alipainetarttujat, sensoroidut tarttujat sekä erikoisemmat kantavat tai kääntävät tarttujat.

Elintarviketeollisuudessa on otettava huomioon kontaminaatioriski. Laitteiden pitää olla helposti puhdistettavia ja desinfioitavia. Pintojen on oltava sileitä eikä niissä saa olla orgaanisia aineita kerääviä reunoja. Voiteluun saa käyttää vain elintarvikekelpoisia voiteluaineita. Jotkin laitevalmistajat ovat ratkaisseet hygieniaongelmat kehittämällä eräänlaisia ihmisen käsineitä muistuttavia suojia jotka peittävät kaikki kontaktipinnat ja robotista saadaan näin steriloinnin kestävä.

Aiemmin tarttuja on käyttänyt esiasetettua voimaa ja tuotteen tarkat mitat on pitänyt tietää mutta nykyaikaiset tarttujat on suunniteltu nopeaan työnvaihteluun ja sopeutuvat tuotteen erilaisiin ominaisuuksiin jälkiä jättämättä.

Uusinta uutta ovat ihmisen kättä matkivat ns. pehmeät tarttujat joilla voidaan käsitellä erikoisempiakin kappaleita. Näitä tarttujia ohjataan puhtaalla paineilmalla.

Elintarvikerobottien tarttujat ja niihin kohdistuvat vaatimukset

lJokaisela meistä on oma käsityksensä siitä millainen on robotti ja miten se toimii. Useimmat meistä eivät edes ole tietoisia siitä miten paljon niitä on ja miten monilla eri variaatioilla niitä on saatavilla. Yleisesti ottaen teollisuusrobotit voidaan jakaa nivelrobotteihin sekä lineaarisesti liikkuviin ns. portaalirobotteihin. Elintarviketeollisuudessa yleisimmin käytettävät robottityypit ovat nivelvartiset (Kuva 1) ja tasomaiset delta-robotit. (Kuva 2)

Kuva 1. ABB:n IRB 2600 mallin nivelvarsirobotti (ABB www-sivut 2019)

 

Kuva 2. ABB:n IRB 360 Flexpicker on esimerkki hämähäkkimäisestä delta-robotista (ABB-www sivut 2019)

Muunneltavuutta näihin saadaan erilaisilla tarttujilla/grippereillä. Näitä ovat mm. sormimaiset jäykät tarttujat, pehmeät ja joustavat tarttujat, alipainetarttujat, sensoroidut tarttujat sekä erikoisemmat kantavat tai kääntävät tarttujat. (Helander, Koskimäki, Saari  & Turunen 2015.)

Tästä pääset katsomaan youtude-videon erilaisten tarttujien ja robottien käytöstä elintarviketeollisuudessa.

Robotit elintarviketeollisuudessa

Robottien tarttujat/gripperit

Tarttujat elintarviketeollisuuteen

Case-esimerkki: Leipomotuotteiden käsittely kevyen kosketuksen tarttujalla

Lähteet:

ABB www-sivut. IRB 360 Flexpicker. 2019. Viitattu 13.05.2019. https://new.abb.com/products/robotics/fi/teollisuusrobotit/irb-360

ABB www-sivut. IRB 2600. 2019. Viitattu 13.05.2019. https://new.abb.com/products/robotics/fi/teollisuusrobotit/irb-2600

Helander, M., Koskimäki, T., Saari, M. & Turunen, M. 2015. Keräilyrobotit. https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/149331/mod_resource/content/1/Ker%C3%A4ilyrobotit.pdf